Premio Touring Club al panforte senese: Federigo Sani (Touring Club Siena)
27 Feb, 2015
logo_are_6_trasp